Privacybeleid

Verantwoordelijke voor dit privacybeleid

Gangs 'n Brands

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG – bepaalt dat overheidsorganisaties een functionaris gegevensbescherming moeten aanstellen.

De zaakvoerder werd aangesteld als functionaris gegevensbescherming zoals bedoeld in de artikel 37 van de Europese verordening 2016/679 inzake gegevensbescherming.

1. Jouw privacy telt

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als burger, of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, je rechten blijven dezelfde en wij gaan even zorgzaam om met je gegevens.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Je moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Om dit te kunnen garanderen hebben wij een goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid is in lijn met de relevante wetgeving.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Gangs 'n Brands ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening. Wij engageren ons om uw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

3. Mogen wij persoonsgegevens verwerken?

We waken er over om uw gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerken we persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen. In alle andere gevallen zullen we u vragen om uw toestemming te geven voor het verwerken van uw gegevens. Dat is onder andere het geval voor:

 • Het gebruik van cookies op de website
 • Verwerken van beeldmateriaal: foto’s en video’s
 • Gebruik van contactgegevens voor nieuwsbrieven waarvoor u inschrijft

4. Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt slechts op één manier:

 • We vragen rechtstreeks bij u uw persoonsgegevens op

5. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren door medewerkers van Gangs 'n Brands. Alle medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim en ondertekenen een vertrouwelijkheidsverklaring. Wij doen er alles aan om onze medewerkers continu bij te scholen over het belang van privacy en gegevensbescherming.

De medewerkers maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die aangekocht zijn bij derden. Naast de IT-leveranciers, hebben wij ook contracten in functie van personeelsbeheer, juridische bijstand, … Deze leveranciers zijn verwerkers die in opdracht van ons persoonsgegevens behandelen. Om de privacy te garanderen, is een verwerkersovereenkomst met deze leveranciers afgesloten. Deze leveranciers zijn gehouden aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn bij ons.

We kunnen ook uw persoonsgegevens vrijgeven: (i) indien wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een ander wettelijk proces; (ii) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties in overeenstemming met hun wettelijke bevoegdheden; (iii) wanneer wij denken dat vrijgave noodzakelijk of passend is om lichamelijke schade te voorkomen; of (iv) in verband met een onderzoek van vermoede of effectieve frauduleuze of illegale activiteiten.

6. Doorgifte van gegevens

We bewaren en verwerken uw gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie. We zullen ook enkel IT-systemen gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn.

Indien er geen gelijkwaardig alternatief is binnen de zone kan het bestuur gebruik maken van toepassingen die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, voor zover deze toepassingen voldoende waarborgen geven dat ze voldoen aan de Europese verordening, bij voorkeur omdat ze zich in de zogenaamd veilige landen bevinden.

7. Bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens en baseren ons hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de procedure die beschreven staat in het informatieveiligheidsbeleid.

8. Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

We treffen gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassing, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit. De mate van beveiliging wordt bepaald door een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

Gab Howto | Gangs 'n Brands | SMM voor Bloggers & Merken

Hoe gaan we te werk?

Gab Howto | Gangs 'n Brands | SMM voor Bloggers & Merken
Gab Howto | Gangs ’n Brands | SMM voor Bloggers & Merken

01Deelname

Als bedrijf betaal je een bepaalde deelnameprijs om deel te nemen aan één van onze giveaways. De prijzen variëren naargelang de te winnen prijs.

02@gangsandbrands

Via onze Instagrampagina (@gangsandbrands) volgen wij alle accounts die de deelnemers moeten volgen om kans te maken op de prijs. Als bedrijf kom je terecht tussen dat aantal profielen op onze pagina die de deelnemers moeten volgen. Dit resulteert in naamsbekendheid en groei wat zorgt voor nieuwe potentiële kopers.

03Influencers

Influencers zorgen voor het goede bereik, dit zorgt er op zijn beurt voor dat bedrijven extra bekendheid creëren. Het systeem zorgt ervoor dat jij aan kwalitatieve volgers wint.

04Content

Wij sturen op voorhand de nodige content door die je vrijblijvend kan posten op jouw bedrijfsprofiel.

Louis Vuitton Locky Bb Tas Rozebruin | Gangs 'n Brands | SMM voor Bloggers & Merken
| Gangs ’n Brands | SMM voor Bloggers & MerkenLouis Vuitton Locky Bb Tas Rozebruin
In 4 the win

Blijf op de hoogte van onze giveaways

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

F.A.Q.

 • Gangs & Brands zorgt ervoor dat je op een hedendaagse manier jouw business kan boosten. Wij koppelen de juiste influencers aan jouw bedrijf, zij zorgen voor het bereik zodat jouw business groeit.
 • Wil jij jouw zaak zien groeien en aan kwalitatieve volgers winnen? Wil je werken aan je branding en bekendheid? Stuur ons dan snel een mailtje of een DM via Instagram!
 • Bij een fashiongiveaway ligt de te verwachten gain tussen 650 tot 1.250 volgers
 • Bij een iPhonegiveaway ligt de te verwachten gain tussen de 750 tot 1.500 volgers
 • Bij een try-outgiveaway ligt de te verwachten gain tussen de 500 tot 1.000 volgers

Een try-outgiveaway is een meer klassieke giveaway bedoeld voor bedrijven die nog nooit eerder hebben deelgenomen aan onze giveaways. Via deze weg kan men eens proeven van ons concept. Deze try-outs zijn ook goedkoper dan onze andere giveaways.

Geen zorgen! Bij de volgende giveawaydeelname hoef je slechts de helft van de deelnameprijs te betalen.

De prijzen variëren naargelang het gaat om een fashion item of een iPhone, alsook naargelang de grootte van het prijzenpakket. Voor meer details mag je ons een mailtje sturen (hello@gangsbrands.com) of ons contacteren via DM op Instagram!

Helaas kunnen we geen garantie geven dat niemand ontvolgt. Gelukkig ligt dit percentage heel laag en blijft dit beperkt. Toch niet tevreden over de gewonnen gain? Stuur ons een mailtje of contacteer ons via DM op Instagram!

 • Naargelang het product of dienst die je levert als bedrijf kan je beter opteren voor een fashion item of iPhone.
 • Met een iPhone giveaway trek je een gevarieerd publiek aan, zowel mannen als vrouwen zullen deelnemen. Alsook zullen mensen van alle leeftijdsgroepen deelnemen
 • Een fashion item trekt voornamelijk vrouwen aan. Deze giveaways zijn dus heel interessant voor boetieks, schoonheidsinstituten en dergelijke.

Iedereen kan deelnemen aan onze giveaways! Contacteer ons via mail of Instagram voor meer informatie!

Stuur ons een mailtje (hello@gangsbrands.com) of contacteer ons via een bericht op Instagram!

 • De leeftijd van onze doelgroep ligt tussen de 18 en 34 jaar
 • Via onze giveaways trekken we 84% vrouwen aan

We zorgen ervoor dat de influencers waarmee we samenwerken, matchen met jouw bedrijf. We zorgen dat ze het perfecte doelpubliek zijn, waardoor ze ook actief naar jouw pagina zullen klikken.

Ja hoor, kan zeker! Er komt vaak wel heel wat bij kijken: de kosten om de giveaway online te verspreiden om een groot bereik te creëren, een eventuele samenwerking met (een) influencer(s), het kiezen van een winnaar en zeker zijn dat het niet om een vals profiel gaat, … Vaak zal het zelf organiseren van een giveaway meer geld kosten dan deelnemen aan één van onze giveaways. Wij proberen elke keer opnieuw de deelnemers omver te blazen met tal van prachtige prijzen.